Protecting reagent

Fmoc-C1Fmoc-OSuCBZ-OSu
BOC-AcidanhydrideBOC-ON 

Protected Amino Acids---Fmoc-Amino acid series

Fmoc-L-Ala-OHFmoc-D-Ala-OHFmoc-L-Ile-OH
Fmoc-L-Leu-OHFmoc-D-Leu-OHFmoc-L-Gln-OH
Fmoc-L-Asn-OHFmoc-D-Asn-OHFmoc-L-Ser-OH
Fmoc-D-Ser-OHFmoc-L-Hyp-OHFmoc-L-Thr-OH
Fmoc-L-Trp-OHFmoc-D-Trp-OHFmoc-L-Pro-OH
Fmoc-D-Pro-OHFmoc-L-Phe-OHFmoc-D-Phe-OH
Fmoc-L-Val-OHFmoc-D-Val-OHFmoc-L-Met-OH
Fmoc-D-Met-OHFmoc-L-Asp-OHFmoc-D-Asp-OH
Fmoc-Gly-OH  

  Boc-Amino acid series

BOC-L-Ala-OHBOC-D-Ala-OHBOC-L-Pro-OH
BOC-D-Pro-OHBOC-L-Phe-OHBOC-D-Phe-OH
BOC-L-Ser-OHBOC-D-Ser-OHBOC-L-Asn-OH
BOC-D-Asn-OHBOC-L-Val-OHBOC-D-Val-OH
BOC-L-Thr-OHBOC-L-Leu-OHBOC-D-Leu-OH
BOC-L-Ile-OHBOC-L-Asp-OHBOC-D-Asp-OH
BOC-L-Glu-OHBOC-D-Glu-OHBOC-L-Gln-OH
BOC-L-Trp-OHBOC-D-Trp-OHBOC-L-Hyp-OH
BOC-Arg(NO2)-OH BOC-Gly-OH BOC-L-Phg-OH
BOC-D-Phg-OHBOC-L-Tyrosine Methyl esterBOC-L-Tyrosine Ethyl ester

  Cbz-Amino acid series

Z-L-Ala-OHZ-D-Ala-OHZ-L-Gln-OH
Z-L-Asn-OHZ-L-Phe-OHZ-D-Phe-OH
Z-L-Val-OHZ-D-Val-OHZ-Gly-OH
Z-L-Pro-OHZ-D-Pro-OHZ-L-Glu-OH
Z-D-Glu-OHZ-L-Asp-OHZ-D-Asp-OH
Z-L-Ser-OHZ-D-Ser-OHZ-L-Trp-OH
Z-D-Trp-OHZ-L-Thr-OHZ-L-Leu-OH
Z-D-Leu-OHZ-L-Ile-OHZ-L-Hyp-OH
Z-L-Arg-OHZ-DL-Phe-OHZ-D-Phenylalaninol
Z-S-Phenyl Cys-OH  

  Amino acids methyl、ethyl、t-butyl ester hydrochloride series

L-Tryptophan Methyl ester hydrochlorideD-Tryptophan Methyl ester hydrochlorideL-Cysteine Methyl ester hydrochloride
L-Phenylalanine Methyl ester hydrochlorideD-Phenylalanine Methyl ester hydrochlorideL-Alanina methyl ester hydrochloride
D-Alanina methyl ester hydrochlorideL-Proline methyl ester hydrochlorideD-Proline methyl ester hydrochloride
L-Tyrosine Methyl ester hydrochlorideD-Tyrosine Methyl ester hydrochlorideL-Leucine methyl ester hydrochloride
D-Leucine methyl ester hydrochlorideL-Isoleucine methyl ester hydrochlorideL-Serine methyl ester hydrochloride
D-Serine methyl ester hydrochlorideL-Valine methyl ester hydrochlorideD-Valine methyl ester hydrochloride
Glycine methyl ester hydrochloride β-Alanine Methyl ester hydrochlorideSarcosine methyl ester hydrochloride
L-Tyrosine Methyl esterL-Glutamic acid dimethyl ester hydrochlorideL-Aspartic Acid Dimethyl Ester.HCL
D-Aspartic Acid Dimethyl Ester.HCL L-Aspartic Acid β-Methyl Ester.HClL-Histidine Methyl Ester Dihydrochloride
DL-Alanina methyl ester hydrochlorideDL-Tryptophan Methyl ester hydrochloride DL-Serine methyl ester hydrochloride
L-Cysteine ethyl ester hydrochlorideL-Tyrosine ethyl ester hydrochloride L-Tyrosine ethyl ester
Sarcosine ethyl ester hydrochlorideL-Tryptophan ethyl ester hydrochlorideD-Tryptophan ethyl ester hydrochloride
L-Glutamic acid diethyl ester hydrochlorideGlycine ethyl ester hydrochlorideβ-Alanine ethyl ester hydrochloride
DL-Alanina ethyl ester hydrochlorideD-Phenylglycine ethyl ester hydrochlorideL-Arginine methyl ester dihydrochloride
L-Tyrosine t-butyl esterN-Tritylglycine methyl esterN-Tritylglycine ethyl ester

  N-Acetyl-Amino acid series

N-Acetyl-L-TryptophenN-Acetyl-D-TryptophenN-Acetyl-L-Leucine
N-Acetyl-D-LeucineN-Acetyl-L-Proline N-Acetyl-D-Proline
N-Acetyl-L-Glutamine N-Acetyl-L-PhenylalanineN-Acetyl-DL-Tryptophen
N-Acetylglycine
  

Specialty chemicals、Amino acids、alcohols、amides

9-FluorenylmethanolN-HydroxysuccinimideFluorene
D-PhenylalanineD-TryptophanD-Glutamic Acid
D-ProlineL-Pyroglutamic AcidTrans-L-4-hydroxyproline
L-TryptophanL-SerineSarcosine
β-AlanineL-prolinolD-prolinol
L-PhenylalaninolD-PhenylalaninolL-Valinol
D-ProlinamideL-ProlinamideBOC-L-Phenylalaninol
BOC-L-AlaninolBOC-L-ProlinolTBC;Tributyl Citrate
Triethyl CitrateATBC; Acetyl Tributyl Citrate 

Raw material medicine & Pharmaceutical Intermediate

TopiramatePencycuronIobenarit disodium
NateglinideBufexaamacTiamfenicolo clinato cloridrato
Meloxicam